środa, 4 stycznia 2012

Nielegalna wycinka drzew – czyli jak Stradomski pomógł strażakom w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W nowym roku o kontrowersyjnych decyzjach Zbigniewa Stradomskiego i jego administracji możemy dowiedzieć się dzięki decyzji Starosty Wadowickiego z dnia 25.11.2011 roku, znak WSR.613.68.2011.
A wszystko zaczęło się 01.07.2011 roku, kiedy to Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej wystąpiła do Burmistrza Zbigniewa Stradomskiego z wnioskiem o wydanie decyzji na usunięcie 5 sztuk świerków rosnących na działce nr 4091 w Kalwarii Zebrzydowskiej, której właścicielem jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska a użytkownikiem wieczystym są Strażacy z OSP Kalwaria Zebrzydowska. W dniu 22.07 lipca pracownik Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej dokonał oględzin drzew i stwierdził, iż drzewa rosną w bliskiej odległości od ogrodzenia i budynku OSP oraz że stanowią one zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Burmistrz Zbigniew Stradomski dopiero po 2 miesiącach bo dokładnie 21.09.2011 roku, pismem znak GK.6131.124.2011 wyraził zgodę na wycięcie wnioskowanych drzew! Przypomnijmy, że wcześniej Burmistrz informował mieszkańców że nie wydał takowej zgody, a gdy zaczęto ten temat drążyć, w kolejnym już piśmie Burmistrz zmienił zdanie oświadczając, że wydał stosowną zgodę. Całą sytuację pozostawiam mieszkańcom naszej Gminy do oceny. Następnie zawiadomieniem z dnia 07.10.2011 roku, znak WSR.613.68.20111 Starosta Wadowicki wszczął z urzędu postępowanie o wymierzeniu kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenie.
W dniu 27.10.2011 roku przeprowadzono kolejną wizję w terenie w wyniku której potwierdzono usunięcie 5 drzew rosnących na działce OSP. Ustalono, że usunięcie drzew nastąpiło 24.09.2011 roku w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz planowaną dobudową garażu przy budynku remizy. Z powyższych oględzin został sporządzony protokół spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie trybu nakładania kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
Jak podkreśla Starosta Wadowicki Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej nie została należycie poinformowana przez burmistrza Zbigniewa Stradomskiego w sprawie pozwolenia na wycięcie drzew o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na ustalenie prawa do wycinki. Ponadto Burmistrz nie przekazał wniosku OSP niezwłocznie (wniosek czekał aż 2 miesiące sic!) do Starosty Wadowickiego co jest niezgodne z art 65 k.p.a., jak też nie poinformował Strażaków o tym, iż organem właściwym do wydania decyzji zezwalającej na usunięcie przedmiotowych drzew jest właśnie Starosta Wadowicki.
Strażacy jako że są użytkownikiem wieczystym gruntu nie musieli mieć zgody Burmistrza na wycinkę drzew co jest zgodne z art 83 ust 1 ustawy o ochronie przyrody, gdzie taki obowiązek mają najemca, dzierżawca czy inny użytkownik ale nie użytkownik wieczysty którym jest OSP Kalwaria Zebrzydowska. Natomiast Zbigniew Stradomski miał niezwłocznie przekazać właściwy wniosek OSP Staroście Wadowickiemu. Niezwłocznie u Burmistrza Stradomskiego to 83 dni, bo tyle Starosta Wadowicki czekał na właściwy dokument!!!
W ostatecznym rozrachunku Starostwa Wadowicki orzekł, że odstępuje od wymierzenia kary pieniężnej za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia , powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29.06.2009 r., sygn. OSK 1049/08.
Ufamy, że gdyby taka sytuacja dotyczyła któregoś z mieszkańców Gminy, to analogicznie postąpiłby wówczas Starosta Wadowicki. Jak widać na przykładzie jednostki OSP z Kalwarii Zebrzydowskiej niekompetencja i brak przygotowania merytorycznego Burmsitrza Stradomskiego potwierdza dobitnie zarzuty inicjatorów lokalnego referendum, którzy 29.12.2011 roku złożyli stosowne zawiadomienia na dziennik podawczy Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie. Poniżej link do wyroku NSA oraz stosowna decyzja Starosty Wadowickiego: http://www.nieruchomosci.beck.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=14&id=1560
2 komentarze:

  1. A taki podobno uczciwy? Inicjatorzy referendum podobno go szkalują? Będzie, za pomoca prawników bronił! Tylko czego? Może Cimerowej cnoty?

    OdpowiedzUsuń
  2. Tu też warto zajrzeć: http://wadowice-vadowita.blog.onet.pl/Stradomski-juz-nie-robi-za-bur,2,ID445590568,n

    OdpowiedzUsuń