piątek, 28 lutego 2014

Wyższy podatek od nieruchomości-katastrofalna prognoza finansowa dla Gminy.

Burmistrz Zbigniew Stradomski kolejnym swoim zarządzeniem nr 593/2014 z dnia 19.02.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska 2013-2024, przedstawia niepokojącą wizję budżetu. Jak wynika z treści dokumentu raty od kredytu będą rosły w ogromnym tempie gdyż już 2014 roku rata kapitałowa będzie wynosić 892.000 zł, w przyszłym roku ta kwota wzrośnie do 1.292.000 zł, aby w kolejnym latach tj. 2017-2021 wynieść 1.992.000 zł., czyli rocznie trzeba będzie spłacać po ok. 2 miliony złotych i to wyłącznie z poprzednich kredytów, bo nikt nie zagwarantuje że kolejnych pożyczek i kredytów Gmina uniknie przy takim niegospodarnym systemie zarządzania.


Już teraz aby zbilansować budżet Gminy burmistrz dokonuje licznych sprzedaży nieruchomości, wyzbywa się majątku Gminnego tylko po to aby mieć na ratę kredytu. W obecnym roku Zbigniew Stradomski założył sobie, że osiągnie z tego tytułu aż 1.508.500 zł !? Niestety ani w poprzednich latach ani w bieżącym roku ten poziom nie będzie zrealizowany, a Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie opiniując projekt budżetu Gminy który złożył burmistrz, przestrzegła Zbigniewa Stradomskiego, zresztą nie pierwszy raz, ze jego projekcje ekonomiczne są oderwane od rzeczywistości i mało prawdopodobne do osiągnięcia. Dlatego już od 2015 do 2025 nie przewiduje się sprzedaży nieruchomości w Gminie.
Przy takich założeniach budżetowych tzn rosnących ratach kapitałowych z tytułu kredytów, braku możliwości pozyskania dodatkowych przychodów ze sprzedaży majątku Gminy, burmistrz będzie zmuszony podnieść podatki, w tym podatek od osób prawnych oraz od nieruchomości. W bieżącym roku Zbigniew Stradomski założył dochód z tego tytułu na poziomie 4.212.000 zł, ale już od 2015 do 2024 dochody Gminy mają zwiększyć się do poziomu 4.912.818 zł ! Niestety na tych podwyżkach może się nie skończyć bowiem oprócz kredytów Gmina ma jeszcze pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 192.000 zł, która również trzeba spłacić poza kredytami w wysokości 17 milionów złotych !

Perspektywa finansowa Gminy na bieżący rok oraz przyszłe lata wygląda na pełną zagrożeń i sprzeczności. Jak bowiem przy takich obciążeniach planować inwestycje i pozyskiwać środki zewnętrzne w tym te najważniejsze i największe z Unii Europejskiej gdy brak będzie na wkłady własnego do określonych projektów? Skąd burmistrz zamierza pozyskać środki finansowe na rozwój Gminy, kanalizację, drogi, oświatę, sport i kulturę, bezpieczeństwo itd. skoro majątek Gminny będzie wyprzedany a możliwości pozyskania kredytów ograniczone przy takim poziomie zadłużenia? Jedno jest pewne, jego następca będzie musiał wykazać się o wiele większą kreatywnością i zaciskaniem pasa szczególnie na etatach i utrzymaniu całej administracji, żeby wyprowadzić Gminę z zapaści finansowej i myśleć o jakimkolwiek rozwoju. Jest wielce prawdopodobne, że Zbigniew Stradomski nie będzie starał się o reelekcję z oczywistych powodów, jednak nie można przewidzieć co zrobi jego zastępca Halina Cimer i kogo tym razem znajdzie za sojusznika, który będzie mógł wystartować w wyborach i dać jej ponownie tekę zastępcy burmistrza? Sugerujemy już jednak teraz tej pani, aby znalazła odwagę w sobie i sama się zgłosiła jako kandydat na burmistrza w nadchodzących wyborach samorządowych. Z przyjemnością i wielką ciekawością wysłuchamy w końcu jej osobistych pomysłów na uzdrowienie Gminy i jej rozwój tak aby stała się krainą mlekiem i miodem płynącą. Jeżeli sama nie podejmie takiej decyzji, to może znajdzie się ktoś kto jej rzuci rękawicę w wyborach i staną wówczas potencjalni kandydaci do debaty wyborczej? Do tego czasu pilnie i z uwagą obserwować będziemy rozwój bieżącej sceny politycznej i jak to bywało wcześniej nie obędzie się bez niespodzianek.


Na obecną chwilę burmistrz wiele mówi o "kwadratowych jajach", a póki co budżet Gminy dalej się sypie i po wczorajszej sesji trzeba zapłacić blisko 200 tysięcy złotych kary dla podwykonawcy Orlika w Kalwarii Zebrzydowskiej. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz