czwartek, 14 stycznia 2016

Orzeczenie NSA w sprawie skargi na bezczynność dyrektorki biblioteki w Kalwarii Zeb.

Oto czym kończy się indolencja państwowego urzędnika. Czy pani Moskała wykona wyrok i zapłaci z własnej kieszeni koszty postępowania sądowego oraz karę?


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa Sędziowie: WSA Mirosław Bator WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Z. J. na bezczynność Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. w terminie 14 dni do wydania aktu lub dokonania czynności w zakresie obejmującym: - pytanie nr 1 wniosku z dnia 18 sierpnia 2015 r. w części obejmującej udzielenie odpowiedzi co do przewidzianych premii i nagród dla księgowości oraz co do wypłaconych w roku 2014 i 2015 nagród i premii dla księgowości i w jakiej wysokości; - pytanie nr 5 w całym zakresie objętym wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2015r.; - pytanie nr 9 w całym zakresie objętym wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2015r.; - pytanie nr 10 w zakresie obejmującym podanie rzeczywistej wysokości budżetu dla Biblioteki w rozbiciu na zakup książek, koszt roczny utrzymania stanowiska Dyrektora i stanowiska księgowego; - pytanie nr 13 w zakresie obejmującym udostępnienia ksero wszystkich faktur zakupu środków czystości w roku 2013, 2014 i 2015 II. stwierdza, że bezczynność Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w K. grzywnę w kwocie 500 ( pięćset ) złotych; IV. zasądza od Dyrektora Biblioteki Publicznej w K. na rzecz skarżącej Z. J. kwotę 100 ( sto ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.1 komentarz:

  1. Do piszącej ten artykuł mam pytanie,co te artykuły zmieniają.NIC.Jest takie powiedzenie ;psy szczekają a karawana idzie dalej 'zaczęła pani burzę z której nic nie wynika.Odpowiedzi od Dyrektorki nie będzie,bo nie.Więc zlikwidujcie te stronę bo nie jesteście w stanie nic nikomu udowodnić ani nikomu pomóc.

    OdpowiedzUsuń